1311 TPX30

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 978.00
高値 978.00
安値 966.00
終値 973.00
出来高 5980
移動平均(25.00) 926.56
乖離率 5.01%
移動平均(75.00) 916.37
乖離率 6.18%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。