1344 MXS30

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210927
初値 952.00
高値 956.00
安値 949.00
終値 949.00
出来高 5540
移動平均(25.00) 916.60
乖離率 3.53%
移動平均(75.00) 895.32
乖離率 6.00%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。