1344 MXS30

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20201203
初値 788.00
高値 788.00
安値 783.00
終値 788.00
出来高 160
移動平均(25.00) 754.76
乖離率 4.40%
移動平均(75.00) 726.45
乖離率 8.47%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。