1346 MX225

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20201203
初値 27690.00
高値 27800.00
安値 27650.00
終値 27760.00
出来高 27841
移動平均(25.00) 26186.40
乖離率 6.01%
移動平均(75.00) 24760.80
乖離率 12.11%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。