1346 MX225

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210927
初値 31150.00
高値 31350.00
安値 31100.00
終値 31150.00
出来高 6741
移動平均(25.00) 30081.20
乖離率 3.55%
移動平均(75.00) 29527.20
乖離率 5.50%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。