1348 MXSトピ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 2170.00
高値 2172.00
安値 2148.00
終値 2155.00
出来高 77290
移動平均(25.00) 2054.96
乖離率 4.87%
移動平均(75.00) 2029.68
乖離率 6.17%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。