1369 DIAM ETF

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20201203
初値 26940.00
高値 27040.00
安値 26890.00
終値 26980.00
出来高 1074
移動平均(25.00) 25458.40
乖離率 5.98%
移動平均(75.00) 24075.60
乖離率 12.06%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。