1369 DIAM ETF

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210917
初値 30400.00
高値 30500.00
安値 30350.00
終値 30500.00
出来高 4597
移動平均(25.00) 28761.60
乖離率 6.04%
移動平均(75.00) 28588.00
乖離率 6.69%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。