1451 KHC

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200124
初値 960.00
高値 961.00
安値 921.00
終値 921.00
出来高 62200
移動平均(25.00) 863.52
乖離率 6.66%
移動平均(75.00) 798.87
乖離率 15.29%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。