1477 iシェアーズMS

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 2023.00
高値 2027.00
安値 1994.00
終値 1999.00
出来高 7153
移動平均(25.00) 1908.80
乖離率 4.73%
移動平均(75.00) 1876.41
乖離率 6.53%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。