1497 iシェアーズ 米

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20220519
初値 2045.00
高値 2045.00
安値 2040.00
終値 2043.00
出来高 7897
移動平均(25.00) 2110.96
乖離率 -3.22%
移動平均(75.00) 2193.99
乖離率 -6.88%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。