1551 JQ20

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210927
初値 5820.00
高値 5820.00
安値 5760.00
終値 5780.00
出来高 200
移動平均(25.00) 5679.60
乖離率 1.77%
移動平均(75.00) 5429.73
乖離率 6.45%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。