1593 MX400

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210924
初値 19280.00
高値 19320.00
安値 19250.00
終値 19320.00
出来高 1731
移動平均(25.00) 18617.20
乖離率 3.78%
移動平均(75.00) 18201.20
乖離率 6.15%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。