1620 NF素材化

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 29600.00
高値 29620.00
安値 29420.00
終値 29420.00
出来高 110
移動平均(25.00) 27858.00
乖離率 5.61%
移動平均(75.00) 27634.27
乖離率 6.46%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。