1624 NF機械

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 44700.00
高値 44700.00
安値 44550.00
終値 44550.00
出来高 6
移動平均(25.00) 42150.00
乖離率 5.69%
移動平均(75.00) 40574.67
乖離率 9.80%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。