1632 NF金融

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 14250.00
高値 14260.00
安値 14150.00
終値 14190.00
出来高 14
移動平均(25.00) 13374.40
乖離率 6.10%
移動平均(75.00) 13162.13
乖離率 7.81%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。