1659 iシェアーズ 米

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210303
初値 2001.00
高値 2009.00
安値 2000.00
終値 2009.00
出来高 7517
移動平均(25.00) 1952.68
乖離率 2.88%
移動平均(75.00) 1881.79
乖離率 6.76%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。