1690 ETF原油

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20220124
初値 924.30
高値 928.10
安値 922.60
終値 926.00
出来高 13080
移動平均(25.00) 845.75
乖離率 9.49%
移動平均(75.00) 830.89
乖離率 11.45%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。