1692 ETFAl

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 440.00
高値 446.00
安値 436.00
終値 436.00
出来高 5500
移動平均(25.00) 416.16
乖離率 4.77%
移動平均(75.00) 395.91
乖離率 10.13%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。