1695 ETF小麦

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171020
初値 71.00
高値 72.00
安値 71.00
終値 72.00
出来高 31900
移動平均(25.00) 72.88
乖離率 -1.21%
移動平均(75.00) 77.28
乖離率 -6.83%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。