1697 ETF大豆

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20220124
初値 2940.00
高値 2955.50
安値 2930.00
終値 2955.00
出来高 2230
移動平均(25.00) 2829.48
乖離率 4.44%
移動平均(75.00) 2678.11
乖離率 10.34%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。