1699 NF原油

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20220124
初値 246.00
高値 247.10
安値 245.70
終値 246.20
出来高 2642990
移動平均(25.00) 225.20
乖離率 9.33%
移動平均(75.00) 220.83
乖離率 11.49%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。