1699 NF原油

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210303
初値 148.00
高値 150.00
安値 147.00
終値 149.00
出来高 6138120
移動平均(25.00) 137.00
乖離率 8.76%
移動平均(75.00) 120.68
乖離率 23.47%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。