1973 NECネツ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200124
初値 4305.00
高値 4350.00
安値 4270.00
終値 4335.00
出来高 225800
移動平均(25.00) 3916.60
乖離率 10.68%
移動平均(75.00) 3516.24
乖離率 23.29%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。