1973 NECネツ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200811
初値 2083.00
高値 2087.00
安値 2001.00
終値 2041.00
出来高 1476300
移動平均(25.00) 2198.80
乖離率 -7.18%
移動平均(75.00) 3070.31
乖離率 -33.52%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。