2153 EJHLD

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171020
初値 1344.00
高値 1345.00
安値 1333.00
終値 1340.00
出来高 9900
移動平均(25.00) 1179.08
乖離率 13.65%
移動平均(75.00) 1101.11
乖離率 21.70%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。