2175 SMS

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210927
初値 4240.00
高値 4355.00
安値 4215.00
終値 4215.00
出来高 251800
移動平均(25.00) 4051.80
乖離率 4.03%
移動平均(75.00) 3511.00
乖離率 20.05%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。