2349 NID

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200703
初値 1450.00
高値 1458.00
安値 1410.00
終値 1410.00
出来高 900
移動平均(25.00) 1438.48
乖離率 -1.98%
移動平均(75.00) 1317.99
乖離率 6.98%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。