3085 AランドS

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20181212
初値 2430.00
高値 2436.00
安値 2385.00
終値 2419.00
出来高 165700
移動平均(25.00) 2396.52
乖離率 0.94%
移動平均(75.00) 2233.17
乖離率 8.32%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。