3166 OCHI

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20201203
初値 1310.00
高値 1323.00
安値 1310.00
終値 1316.00
出来高 8300
移動平均(25.00) 1425.44
乖離率 -7.68%
移動平均(75.00) 1573.13
乖離率 -16.35%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。