3166 OCHI

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171017
初値 1407.00
高値 1429.00
安値 1402.00
終値 1426.00
出来高 4700
移動平均(25.00) 1362.92
乖離率 4.63%
移動平均(75.00) 1343.61
乖離率 6.13%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。