3280 Sトラスト

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171122
初値 968.00
高値 985.00
安値 968.00
終値 976.00
出来高 14700
移動平均(25.00) 869.04
乖離率 12.31%
移動平均(75.00) 792.20
乖離率 23.20%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。