3290 SIA不動

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210303
初値 285300.00
高値 287900.00
安値 282200.00
終値 284300.00
出来高 651
移動平均(25.00) 277384.00
乖離率 2.49%
移動平均(75.00) 258797.33
乖離率 9.85%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。