3436 SUMCO

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20201029
初値 1615.00
高値 1638.00
安値 1605.00
終値 1632.00
出来高 3870700
移動平均(25.00) 1561.88
乖離率 4.49%
移動平均(75.00) 1543.72
乖離率 5.72%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。