3655 Bパッド

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 6040.00
高値 6130.00
安値 5970.00
終値 6060.00
出来高 66000
移動平均(25.00) 5354.20
乖離率 13.18%
移動平均(75.00) 4903.53
乖離率 23.58%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。