3688 VOYAGE

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20180419
初値 1252.00
高値 1263.00
安値 1232.00
終値 1254.00
出来高 112700
移動平均(25.00) 1292.76
乖離率 -3.00%
移動平均(75.00) 1326.39
乖離率 -5.46%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。