3688 VOYAGE

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 2584.00
高値 2586.00
安値 2464.00
終値 2513.00
出来高 213100
移動平均(25.00) 2146.52
乖離率 17.07%
移動平均(75.00) 1942.55
乖離率 29.37%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。