3688 VOYAGE

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20170822
初値 1812.00
高値 1835.00
安値 1783.00
終値 1792.00
出来高 368200
移動平均(25.00) 2155.28
乖離率 -16.86%
移動平均(75.00) 2272.41
乖離率 -21.14%
テクニカルレポート:
短期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。