3688 VOYAGE

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171020
初値 1411.00
高値 1436.00
安値 1409.00
終値 1436.00
出来高 203800
移動平均(25.00) 1439.52
乖離率 -0.24%
移動平均(75.00) 1852.76
乖離率 -22.49%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。