3769 GMOペイ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210927
初値 15310.00
高値 15440.00
安値 15040.00
終値 15040.00
出来高 130400
移動平均(25.00) 14961.60
乖離率 0.52%
移動平均(75.00) 14191.07
乖離率 5.98%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。