3788 GMOクラウド

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20180523
初値 2974.00
高値 2981.00
安値 2922.00
終値 2960.00
出来高 54000
移動平均(25.00) 2552.60
乖離率 15.96%
移動平均(75.00) 2373.17
乖離率 24.73%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。