3788 GMOクラウド

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20180817
初値 3745.00
高値 4010.00
安値 3740.00
終値 3805.00
出来高 379100
移動平均(25.00) 3282.56
乖離率 15.92%
移動平均(75.00) 3123.08
乖離率 21.83%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。