3937 Ubicomホー

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200124
初値 1382.00
高値 1394.00
安値 1357.00
終値 1394.00
出来高 148700
移動平均(25.00) 1281.44
乖離率 8.78%
移動平均(75.00) 1314.29
乖離率 6.06%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。