3937 Ubicomホー

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20201030
初値 2700.00
高値 2720.00
安値 2657.00
終値 2708.00
出来高 126200
移動平均(25.00) 2836.12
乖離率 -4.52%
移動平均(75.00) 2320.67
乖離率 16.69%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。