3937 Ubicomホー

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200811
初値 2090.00
高値 2113.00
安値 2011.00
終値 2110.00
出来高 117700
移動平均(25.00) 2153.24
乖離率 -2.01%
移動平均(75.00) 1844.91
乖離率 14.37%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。