4304 Eストアー

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20201203
初値 2650.00
高値 2833.00
安値 2611.00
終値 2757.00
出来高 254700
移動平均(25.00) 1776.92
乖離率 55.16%
移動平均(75.00) 1522.31
乖離率 81.11%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。