4307 NRI

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210922
初値 4460.00
高値 4475.00
安値 4390.00
終値 4415.00
出来高 1360700
移動平均(25.00) 4229.20
乖離率 4.39%
移動平均(75.00) 3814.87
乖離率 15.73%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。