4308 Jストリム

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200811
初値 3550.00
高値 3580.00
安値 3360.00
終値 3405.00
出来高 291300
移動平均(25.00) 2860.16
乖離率 19.05%
移動平均(75.00) 2239.95
乖離率 52.01%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。