4401 ADEKA

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210927
初値 2651.00
高値 2661.00
安値 2585.00
終値 2598.00
出来高 243800
移動平均(25.00) 2530.72
乖離率 2.66%
移動平均(75.00) 2262.97
乖離率 14.80%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。