4422 VALUENEX

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20220124
初値 723.00
高値 729.00
安値 723.00
終値 729.00
出来高 500
移動平均(25.00) 748.72
乖離率 -2.63%
移動平均(75.00) 906.76
乖離率 -19.60%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。