4424 Amazia

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200227
初値 10800.00
高値 10890.00
安値 9540.00
終値 9800.00
出来高 335500
移動平均(25.00) 7316.00
乖離率 33.95%
移動平均(75.00) 6249.73
乖離率 56.81%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。