4475 HENNGE

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200703
初値 4610.00
高値 4895.00
安値 4545.00
終値 4880.00
出来高 272800
移動平均(25.00) 4674.20
乖離率 4.40%
移動平均(75.00) 3547.65
乖離率 37.56%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。