4585 UMN

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171208
初値 575.00
高値 603.00
安値 573.00
終値 574.00
出来高 446600
移動平均(25.00) 601.56
乖離率 -4.58%
移動平均(75.00) 400.53
乖離率 43.31%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。