4739 CTC

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20200703
初値 4025.00
高値 4115.00
安値 4005.00
終値 4090.00
出来高 587100
移動平均(25.00) 3856.00
乖離率 6.07%
移動平均(75.00) 3430.64
乖離率 19.22%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。