4739 CTC

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20180919
初値 2540.00
高値 2544.00
安値 2489.00
終値 2492.00
出来高 858300
移動平均(25.00) 2358.40
乖離率 5.66%
移動平均(75.00) 2147.11
乖離率 16.06%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。