4812 ISID

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 4715.00
高値 4715.00
安値 4565.00
終値 4620.00
出来高 76400
移動平均(25.00) 4342.60
乖離率 6.39%
移動平均(75.00) 4286.67
乖離率 7.78%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。