4812 ISID

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20191206
初値 4240.00
高値 4240.00
安値 4155.00
終値 4210.00
出来高 61300
移動平均(25.00) 3940.60
乖離率 6.84%
移動平均(75.00) 3597.67
乖離率 17.02%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。