4813 ACCES

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 1100.00
高値 1115.00
安値 1030.00
終値 1050.00
出来高 380300
移動平均(25.00) 990.04
乖離率 6.06%
移動平均(75.00) 918.87
乖離率 14.27%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。