4819 Dガレージ

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20180523
初値 4525.00
高値 4550.00
安値 4400.00
終値 4460.00
出来高 420100
移動平均(25.00) 3873.40
乖離率 15.14%
移動平均(75.00) 3536.57
乖離率 26.11%
テクニカルレポート:
短期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。