5332 TOTO

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20201203
初値 6080.00
高値 6090.00
安値 5870.00
終値 5880.00
出来高 497400
移動平均(25.00) 5560.80
乖離率 5.74%
移動平均(75.00) 5008.20
乖離率 17.41%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。