6080 M&Aキャピタル

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20181212
初値 3755.00
高値 3940.00
安値 3685.00
終値 3915.00
出来高 252500
移動平均(25.00) 4313.20
乖離率 -9.23%
移動平均(75.00) 5506.47
乖離率 -28.90%
テクニカルレポート:
中期乖離率がマイナス側のチェック値をクリアしました。