6083 ERIHD

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20171017
初値 938.00
高値 939.00
安値 932.00
終値 934.00
出来高 8900
移動平均(25.00) 913.64
乖離率 2.23%
移動平均(75.00) 876.15
乖離率 6.60%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。