6187 LITALICO

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20191206
初値 2492.00
高値 2542.00
安値 2485.00
終値 2531.00
出来高 111100
移動平均(25.00) 2433.72
乖離率 4.00%
移動平均(75.00) 2135.01
乖離率 18.55%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。