6273 SMC

-+- 分析: 移動平均 -+-
日付 20210916
初値 79150.00
高値 79220.00
安値 77850.00
終値 78220.00
出来高 128900
移動平均(25.00) 72432.00
乖離率 7.99%
移動平均(75.00) 68121.87
乖離率 14.82%
テクニカルレポート:
中期乖離率がプラス側のチェック値をクリアしました。